Stenungsbaden Yacht Club

30 minuters bilresa norrut från Göteborg finner du Västkustens pärla, Stenungsbaden Yacht Club. Till Stenungsbaden Yacht Club har vi levererat FF & E till publika ytor.

Fun Fact: Leverans av en bardisk som ett riktigt båtskrov.

Bilder: Stenungsbaden Yacht Club