Miljömässigt ansvarstagande

Vår ambition är att ständigt arbeta på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt och utnyttjar resurser på bästa sätt både internt (val av råvaror och produktionsmetoder) som externt (verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen) med minskad miljöpåverkan som resultat. För oss handlar det om att säkerställa så att vi främjar företaget, kundernas och underleverantörernas medvetenhet om hur vi påverkar miljön, att vi utnyttjar resurser på ett effektivt och hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att de når konsumenterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Med medvetenhet och ansvarstagande har vi alltid möjlighet att leverera produkter efter specifika miljökrav.