Vi är Hotel Concept

På Hotel Concept har vi specialistkunskap och mångårig erfarenhet från den operativa sidan inom hotell men också spetskompetens från specifika leverantörsområden. Detta gör att vi kan hålla ett stort fokus på lyssna på dig som kund och erbjuda ett tryggt samarbete där vi tillsammans med dig hittar de rätta lösningarna i varje enskilt projekt för bästa leverans ur både ett användarvänligt perspektiv med flöde och känsla till det ekonomiska.

På Hotel Concept är vi kreativa och driver alla våra projekt baserat på en helhetssyn som stärks av detaljkännedom genom våra experter inom hotelldrift, snickeri, textil, inköp, montering och projektledning.

Hos oss får du alltid hög kompetens och ett starkt personligt engagemang.

Affärsidé
Vi är en heltäckande leverantör av inredning till hotell. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och vara din kunskapspartner inom FF & E och enklare renovering. Med fokus på kostnadseffektivitet, kompetens och fullt engagemang erbjuder vi ett tryggt samarbete där vi tillsammans med dig hittar de rätta lösningarna i varje enskilt projekt.

Värdegrund
På Hotel Concept lever vi efter vår värdegrund med engagemang, kompetens och passion. Vi drivs av utmaningar och möjligheten att få vara kreativa. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör och vi delar mer än gärna av oss av vår energi och glädje. Vi tror att skratt förlänger livet och får hjärnan att ge det lilla extra.

Socialt ansvarstagande
Vår ambition är att säkerställa att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkom detta ansvarar vi för att se till att det finns en tydlig jämställdhetspolicy och tar hänsyn till varandras olikheter.

Ekonomiskt ansvarstagande
Vårt sätt att göra affärer, vår affärsetik och de krav vi ställer på våra underleverantörer skall alltid genomföras på ett affärsmässigt, långsiktigt och lönsamt sätt. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhälle. Vår ambition är att efterleva våra policys och riktlinjer i så väl interna som externa affärer och i den mån det är möjligt kräva detsamma från våra underleverantörer. Detta kan röra sig om att de anställda hos underleverantörerna har drägliga arbetsförhållanden, rimliga arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de har rätt att engagera sig fackligt. Självklar handlar det också om produktansvar, dvs. att garantera att produkterna inte påverkar användarens hälsa negativt och produceras för långsiktigt, hållbart bruk.